Beste jongens en meisjes,


Op D.V. 1 september zal het nieuwe seizoen weer beginnen.

Van harte welkom op onze tijdelijke locatie, de Groen van Prinstererschool.
We beginnen om 15.00 uur. Omdat we nog in de tijdelijk locatie zondagsschool hebben, doen we dat in twee groepen.
De ene groep zijn de kinderen die op school naar groepen 1,2,3 en 4 gaan en de andere groep zijn de kinderen die naar de groepen 5,6,7 en 8 gaan.
Voor het leren van de Bijbeltekst en de Psalm houden we wel het gebruikelijke rooster aan.
Deze worden uitgedeeld.

Als nieuwe vertelsters mogen we juf Wietske Groenenboom en juf Hannelien Kieviet verwelkomen.

We hopen jullie allemaal te ontmoeten.

Hartelijke groeten, De jufs en meesters van de zondagsschool

 

 

Zondagsschool is er elke zondagmiddag van 14.15 uur tot 15.00 uur, alle kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar zijn welkom.

Op de zondagen waarop het Heilig Avondmaal bedient wordt is er geen zondagsschool.
In de maanden juli en augstus is het vakantie.

 

Kinderen die op de basisschool in groep 1 en 2 zitten komen samen in de kleine zaal.

Kinderen die in groep 3, 4 en 5 zitten komen samen in de kerk.

Jongens en meisjes die in groep 6, 7 en 8 zitten worden in de grote zaal verwacht.

 


 

Ook wekelijks uitleg bij de te leren psalm en tekst? 

Via www.lcj.nl/rooster kun je heel makkelijk bekijken welke psalm en tekst aan de beurt zijn. 

In groep B gebruiken we in de hele groep het rooster voor groep 3 en 4.

 

Er is een website, die goed gebruikt kan worden bij het (aan)leren van een psalm.

Hierop staan alle psalmen met de tekst én de melodie.