Beste ouders, jongens en meisjes,

In de afgelopen weken hebben we als zondagsschool elke vrijdag een vertelling en een verwerking naar jullie gemaild.
We hopen dat jullie zo de vertellingen hebben kunnen horen of lezen. En dat je de kleurplaat, puzzel of andere verwerking hebt kunnen maken.
Zodat het toch een beetje zondagsschool kan zijn.

We verlangen er als zondagsschool naar om weer bij elkaar te kunnen komen.
Toch hebben we besloten daar nog terughoudend in te zijn.
Dit, omdat de kinderen die naar de zondagsschool komen op verschillende basisscholen zitten. Nu worden op de basisscholen de groepen nog gescheiden gehouden en die zouden dan met elkaar in contact komen.
Als er een kind positief getest wordt, zou dan volgens de regels de zondagsschool groep in quarantaine moeten.
We hebben van dichtbij gezien dat ook jonge kinderen besmet kunnen zijn.
In ons besluit hebben we de richtlijnen, die het LCJ gegeven heeft, meegenomen.
We hebben als zondagsschool regelmatig onderling overleg. Wanneer de situatie zo verandert dat we meer mogelijkheden zien, laten we dat natuurlijk weten.

Tot we weer fysiek zondagsschool kunnen houden, zullen we als zondagsschool iedere vrijdag een vertelling met verwerkingen mailen.

Hartelijke groeten,
meesters en juffen


 


 

Zondagsschool is er elke zondagmiddag van 14.15 uur tot 15.00 uur, alle kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar zijn welkom.

Op de zondagen waarop het Heilig Avondmaal bedient wordt is er geen zondagsschool.
In de maanden juli en augstus is het vakantie.

Kinderen die op de basisschool in groep 1 - 4 zitten komen samen in de kleine zaal.

Kinderen die in groep 5 - 8 zitten komen samen in de grote zaal.

 


 

Ook wekelijks uitleg bij de te leren psalm en tekst? 

Via www.lcj.nl/rooster kun je heel makkelijk bekijken welke psalm en tekst aan de beurt zijn. 

In groep B gebruiken we in de hele groep het rooster voor groep 3 en 4.

 

Er is een website, die goed gebruikt kan worden bij het (aan)leren van een psalm.

Hierop staan alle psalmen met de tekst én de melodie.