Beste jongens en meisjes,
 

We zijn inmiddels alweer aan het oefenen voor het komende Paasfeest!
Op zondag 18 maart willen we het Paasprogramma met elkaar oefenen in de kerk. Die week erop, zondag 25 maart, zal er geen zondagsschool zijn in verband met de bediening van het Heilig Avondmaal.

 

Op 1e Paasdag zullen we met elkaar het Paasfeest vieren in de kerk, we beginnen om 14.15 uur. Iedereen hartelijk welkom!

We geven ook alvast de datum door van het Kinderappel, dit zal gehouden worden op
21 april 2018 te Noordeloos. Het thema zal zijn: ‘klaar voor de strijd’. Alle kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn welkom op het Kinderappel!
Verdere info zullen we in het volgende kerkblad vermelden.

Hartelijke groetjes, jullie jufs en meesters 

 


Ook wekelijks uitleg bij de te leren psalm en tekst? 
Via www.lcj.nl/rooster kun je heel makkelijk bekijken welke psalm en tekst aan de beurt zijn. 
In groep B gebruiken we in de hele groep het rooster voor groep 3 en 4.
 
Er is een website, die goed gebruikt kan worden bij het (aan)leren van een psalm.
Hierop staan alle psalmen met de tekst én de melodie.
 
Zondagsschool is er elke zondagmiddag van 14.15 uur tot 15.00 uur, uitgezonderd de avondmaalszondagen en de maanden juli en augstus. Alle kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar zijn welkom.
Kinderen die op de basisschool in groep 1 en 2 zitten komen samen in de kleine zaal.
Kinderen die in groep 3, 4 en 5 zitten komen samen in de kerk.
Jongens en meisjes die in groep 6, 7 en 8 zitten worden in de grote zaal verwacht.