In week 20 en 21 (van maandag 15 t/m zaterdag 27 mei a.s.) hopen wij als leden van de zendingscommissie weer bij u langs te komen voor het leegmaken van de zendingsbusjes.
Veel gemeenteleden hebben inmiddels hun periodieke bijdrage aan de zending geregeld via een verleende machtiging tot automatische incasso van hun bankrekening. Hiervoor onze hartelijke dank.
Begin mei zal de banktransactie worden uitgevoerd.

Tijdens de classicale zendingsdag op 25 maart j.l. te Rotterdam verzorgde de zendingscommissie het kinderprogramma. Aan het einde van de middag vond de presentatie plaats aan de bezoekers. Zie foto